Geluidbeheersing in stationshallen

L.C.J. Luxemburg, van, P.E. Braat-Eggen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)68-70
Aantal pagina's3
TijdschriftGeluid
Volume1994
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit