Gelation/crystallization of poly(vinyl chloride)

A. Dorrestijn, P.J. Lemstra, H. Berghmans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  847 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)226-230
  TijdschriftPolymer Communications
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit