Geinformatiseerd helikopteronderhoud bij de Koninklijke Marine

J.P.C. Wubben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-27
TijdschriftMaintenance Management
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit