Geheim botvorming ontrafeld

N.A.J.M. Sommerdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Bot maken in het lab blijkt veel eenvoudiger dan gedacht. Een spectaculair, in beeld gebracht met de Titan-elektronenmiscroscoop en afgelopen maand goed voor een online publicatie op de site van Nature Materials. Het team van scheikundig onderzoeker dr. Nico Sommerdijk laat de toepassing aan anderen over en richt de blik alweer op de horizon.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-11
Aantal pagina's2
TijdschriftCursor
Volume53
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit