Geen debat zonder publiek : het internationale debat over synthetische biologie ontleed

D. Stemerding, Q.C. Est, van

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit rapport brengt het internationaal opgekomen debat in kaart over synthetische biologie in vier verschillende landen: de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De beschrijving richt zich op vier onderscheiden discoursen in maatschappelijke debatten over nieuwe wetenschap en technologie en op de verschillende actoren die daarbij betrokken zijn. De discoursen betreffen kwesties van risico’s, innovatie, ethiek, en macht en zeggenschap. Actoren die bij deze discoursen betrokken zijn, kunnen afkomstig zijn uit de wetenschap, de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het brede publiek, de politiek en de media. Dit rapport richt zich in het bijzonder op de patronen die zich aftekenen in het opkomende debat over synthetische biologie in de genoemde landen. Met andere woorden, welke discoursen en actoren domineren het debat en hoe ontwikkelt het debat zich in de loop van de tijd? Welke conclusies kunnen we aan deze patronen verbinden voor een toekomstige publieke en politieke dialoog over synthetische biologie?
  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieDen Haag
  UitgeverijRathenau Instituut
  Aantal pagina's68
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit