Geef informatiesystemen TomTom-functionaliteit : process mining biedt nieuwe mogelijkheden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De meeste informatiesystemen schieten op vele punten tekort als je ze vergelijkt met moderne navigatiesystemen. Er is bijvoorbeeld geen landkaartfunctie die laat zien hoe bedrijfsprocessen echt verlopen en hoe de organisatie feitelijk opereert. Er worden evenmin filewaarschuwingen gegeven, laat staan voorspellingen en aanwijzingen. Gelukkig biedt nieuwe (open source) process-miningsoftware de mogelijkheid dergelijke 'TomTom'-functionaliteiten te realiseren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-14
TijdschriftManagement Executive
Volume2010
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit