Gedrag van winkelende voetgangers in binnensteden : model ontwikkeling en empirische toetsing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

92 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-24
Aantal pagina's10
TijdschriftPlanning : Methodiek en Toepassing
Nummer van het tijdschrift34
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit