Gebruiksduurcriteria voor snelstalen spiraalboren

C. Beer, de, P.J.C. Tops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)441-448
TijdschriftMetaalbewerking
Volume29
Nummer van het tijdschrift21
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit