Gebouwconcepten voor klimaatmakers met passie! : workshop integraal ontwerpen

W. Zeiler, P. Savanovic, W.A. Borsboom, P.G. Luscuere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De manier waarop architect, constructeur en klimaatadviseur met elkaar omgaan blijkt in de praktijk weerbarstig te zijn. Een tweejarig onderzoekstraject, project Integraal Ontwerpen, waarbij BNA, TVVL en TU Delft als partijen betrokken waren, heeft niet geleid tot een significante cultuuromslag [2]. Het lijkt nu zinvol om te kijken of, mede in het kader van de ontwikkelingen rond de Nieuwe Regeling, er niet een nieuw initiatief kan worden ondernomen om de samenwerking tussen de bij de bouw betrokken ontwerpende disciplines te verbeteren. Daarom organiseerde het ‘Knowledge Center for Building and Systems’ (KCBS - een samenwerking van TNO Ruimte & Infrastructuur en TU/e), op woensdag 23 juni 2004 samen met het BNA en de ONRI een workshop met als onderwerp: Integrale ontwerpmethodologie voor duurzame comfortsystemen
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-33
Aantal pagina's4
TijdschriftTVVL Magazine
Volume34
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gebouwconcepten voor klimaatmakers met passie! : workshop integraal ontwerpen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit