Geboekt : Martin Heidegger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 1954 werd een aantal opstellen en voordrachten van de Duitse filosoof Heidegger gebundeld uitgegeven onder de titel Vorträge und Aufsätze. Later verscheen een sectie daarvan in het Nederlands: Over denken, bouwen, wonen (ISBN 90.61.68.359.9). Het denken in deze vier essays, in het hart van Heideggers filosofie, verhaalt niet enkel van de wereld en het Zijn, maar biedt ook een filosofisch kader voor de architectuur. Het dichterlijke bouwen en het volle wonen.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-71
Aantal pagina's4
TijdschriftLisA : Eindhovens Tijdschrift voor Architectuur
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Geboekt : Martin Heidegger'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit