Geavanceerde impulsresponsie-meettechnieken : toepassingen bij muziek- en spraakoverdracht

C.C.J.M. Hak, R.H.C. Wenmaekers, L.C.J. Luxemburg, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Bij het beoordelen van akoestische eigenschappen van concertzalen en theaters worden vaak hoge eisen gesteld aan de nauwkeurigheid waarmee akoestische parameters bepaald moeten worden. Het is daarom van belang om onzekerheden te (onder)kennen en waar mogelijk te kunnen reduceren. Door voortschrijdende ontwikkelingen van hard- en software op het gebied van zaalakoestiek kunnen genormeerde zaalakoestische parameters zeer nauwkeurig worden gemeten. Echter, de nauwkeurigheid van een meting wordt niet bepaald door het aantal cijfers achter de komma, maar door de toegepaste technieken en voorschriften. In dit artikel worden aan de hand van verschillende onderzoeken, uitgevoerd aan de TU-Eindhoven, recente ontwikkelingen behandeld op het gebied van impulsresponsie-meettechnieken en de toepassing ervan bij concertzalen. Voor een algemene introductie over impulsresponsies en akoestiek wordt verwezen naar een eerder artikel in Bouwfysica [1].
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer9
Pagina's (van-tot)33-37
Aantal pagina's5
TijdschriftBouwfysica
Volume2012
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit