GBNP, a GAP package for Gröbner bases computations with noncommutative polynomials

A.M. Cohen, D.A.H. Gijsbers

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormcomputerprogramma softwareProfessioneel

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit