Gaussian queues in light and heavy-traffic

K.G. Debicki, K.M. Kosinski, M.R.H. Mandjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
83 Downloads (Pure)

Samenvatting

No readable abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-149
TijdschriftQueueing Systems: Theory and Applications
Volume71
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gaussian queues in light and heavy-traffic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit