Gaussian and Lévy-driven queues

K.M. Kosinski

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Boxma, Onno J., Promotor
  • Mandjes, Michel, Promotor
Datum van toekenning27 sep. 2012
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3207-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit