Gasontladingsverschijnselen en vacuumspectroscopie

H.B. Dorgelo

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redePopulair

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Niet beschikbaar
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieDelft
UitgeverijTechnische Hogeschool Delft
Aantal pagina's23
StatusGepubliceerd - 8 mrt. 1927
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft op dinsdag den 8en maart 1927.

Citeer dit