Gasification of biomass and residues for electricity production

A. Faaij, R. Ree, van, L. Waldheim, E. Olsson, A. Oudhuis, A. Wijk, van, C. Daey Ouwens, W. Turkenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

130 Citaten (Scopus)
155 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gasification of biomass and residues for electricity production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen