Gaseous phase heat capacity of benzoic acid

L.M.N.B.F. Santos, M.A. Alves da Rocha, L.R. Gomes, B. Schröder, J.A.P. Coutinho

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Gaseous phase heat capacity of benzoic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen