Gasdynamic performance in relation to the power extraction of an MHD generator

P. Massee

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

438 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Rietjens, L.H.T., Promotor
  • Steketee, J.A., Promotor, Externe Persoon
  • Blom, Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning23 dec 1983
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit