Gaschromatografie : scheiden en onderscheiden

C.A.M.G. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Gaschromatografie is een analytische scheidingsmethode met een zeer hoog scheidend verrnogen. De methode kan toegepast worden op alle stoffen die in de dampfase gebracht kunnen worden zonder hierbij te ontleden. Hij is ook bruikbaar bij die niet-vluchtige stoffen, die door gegeven chemische reacties omgezet kunnen worden in componenten met de voor gaschromatografie vereiste eigenschappen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-18
TijdschriftChemisch Weekblad Magazine
Nummer van het tijdschriftJuni
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit