Gas-solids fluidization in a centrifugal field. The effect of gravity upon bed expansion

S.M.P. Mutsers, K. Rietema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gas-solids fluidization in a centrifugal field. The effect of gravity upon bed expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen