Gas-liquid mass transfer enhancement in a surface aeration stirred slurry reactors

K.C. Ruthiya, B.F.M. Kuster, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gas-liquid mass transfer enhancement in a surface aeration stirred slurry reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen