Gas-liquid-liquid three-phase flow pattern and pressure drop in a microfluidic chip : similarities with gas-liquid/liquid-liquid flows

J. Yue, E. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gas-liquid-liquid three-phase flow pattern and pressure drop in a microfluidic chip : similarities with gas-liquid/liquid-liquid flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen