Gas-liquid extraction in perforated wall micro channels

C. Singh, T.A. Nijhuis, E.V. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
Pagina's289
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit