Gap metric problem for MIMO delay systems : parametrization of all suboptimal controllers

O. Toker, H. Özbay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

5 Citaten (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gap metric problem for MIMO delay systems : parametrization of all suboptimal controllers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen