Gaming for the energy neutral development : a case study of Strijp-S

Q. Han, W.F. Schaefer, R. Berg, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gaming for the energy neutral development : a case study of Strijp-S'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Economics, Econometrics and Finance