Games for bisimulations and abstraction

David de Frutos Escrig, Jeroen J.A. Keiren, Tim A.C. Willemse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

5 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Games for bisimulations and abstraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science