Games as strong concepts for citymaking

B.A.M. Schouten, G. Ferri, Michiel de Lange, K. Millenaar

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Games as strong concepts for citymaking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen