Gabor's signal expansion and the Zak transform with oversampling by a rational factor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2797-
TijdschriftIEEE Transactions on Signal Processing
Volume43
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit