Gabor's signal expansion and the Zak transform, with oversampling by an integer factor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3557-
TijdschriftIEEE Transactions on Signal Processing
Volume42
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit