Gabor-based needle detection and tracking in three-dimensional ultrasound data volumes

A. Pourtaherian, S. Zinger, P.H.N. With, de, H.H.M. Korsten, N. Mihajlovic

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gabor-based needle detection and tracking in three-dimensional ultrasound data volumes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Immunology and Microbiology