Fysisch niet-lineair gedrag van metselwerk onder samengestelde buiging

D.R.W. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volgens de TGB Steen (NEN 6790) [1] mogen voor de berekening van de respons van steenconstructies drie verschillende theorieen worden toegepast, waarvoor in de norm enkel de uitgangspunten zijn aangegeven. Voor de dagelijkse praktijk kan de constructeur hiermee niet uit de voeten. Dit artikel biedt een antwoord op de vraag naar gebruiksklare formules voor metselwerkwanden die voornamelijk worden belast door normaalkrachten in combinatie met buigende momenten, ook wel samengestelde buiging genoemd. Deze formules kunnen mutatis mutandis eveneens voor ongewapend beton worden toegepast.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)80-84
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume58
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit