Fuzzy Self-Tuning PSO: a settings-free algorithm for global optimization

Marco Nobile (Corresponding author), Paolo Cazzaniga, Daniela Besozzi, Riccardo Colombo, Giancarlo Mauri, Gabriella Pasi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fuzzy Self-Tuning PSO: a settings-free algorithm for global optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen