Fuzzy Inferenced 3D Active ShapeModel applied to cardiac CT and MR

H.C. Assen, van, M.G. Danilouchkine, J.H.C. Reiber, B.P.F. Lelieveldt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelESCR 2004
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit