Fuzzy classification by using probability-based rule weighting

J. Berg, van den, U. Kaymak, W.M. Bergh, van den

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fuzzy classification by using probability-based rule weighting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.