Future intelligent telephone terminals: method for user interface evaluation early in the design process

Lonneke Dikmans

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
StatusGepubliceerd - 19 mei 1994
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamIPO-Rapport
Volume982

Bibliografische nota

Afstudeerverslag Katholieke Universiteit Nijmegen

Citeer dit