Future Everyday Food: How Emerging Technologies Could Impact Food Consumption

Miguel Bruns (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-90
TijdschriftAPRIA: ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 jan 2020

Citeer dit