Further results on tracking control of nonholonomic chained systems

Z.P. Jiang, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 14th world congress of the International Federation of Automatic Control : Beijing, PR China, 5-9 July 1999. Vol. C. Control design / Ed. A. Isidori, Han Fu Chen
Plaats van productieKidlington
UitgeverijPergamon
ISBN van geprinte versie0-08-043214-X
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit