Fundamentele kennis over biofilms belangrijk voor toepassen microbiologische processen

J.C. Heuvel, van den, S.P.P. Ottengraf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  36 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)87-89
  TijdschriftBiotechnologie in Nederland
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit