Fundamenteel onderzoek dreigt vermalen te worden

J.C.M. Baeten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-18
TijdschriftDe Automatisering Gids
Nummer van het tijdschrift34
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit