Fundamental understanding of cobalt Fischer-Tropsch synthesis catalyst deactivation

D. Kistamurthy

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

580 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Weststrate, Kees-Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning2 jun 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3853-9
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit

Kistamurthy, D. (2015). Fundamental understanding of cobalt Fischer-Tropsch synthesis catalyst deactivation. Technische Universiteit Eindhoven.