Fundamental aspects of sludge filtration and expression

E.J. Heij, la, P.J.A.M. Kerkhof

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

  115 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TitelJapanese-Dutch Workshop, Miyazaki, Japan, Oktober 1993
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit