Fundamental aspects of sludge filtration and expression

E.J. Heij, la, P.J.A.M. Kerkhof, A.J.M. Herwijn, W.J. Coumans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  49 Citaties (SciVal)
  182 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)697-703
  TijdschriftWater Research
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit