Functions whose differences belong to a given class

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  443 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)194-218
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 2, 23
  StatusGepubliceerd - 1951

  Citeer dit