Functionals of Brownian bridges arising in the current mismatch in D/A-converters

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2006016
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit