Functionalization of biopolymers with growth factor-binding peptides

Joao F. Crispim (Uitvinder), Pascal Jonkheijm (Uitvinder), Daniel B. F. Saris (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiPatent aanvraag

54 Downloads (Pure)

Samenvatting

The invention related to a biopolymer that is functionalized with a peptide, preferably a growth factor-binding peptide. The invention further relates to a device comprising a functionalized biopolymer, to methods for treatment of a tissue pathology in a subject using a device according to the invention, to methods for coupling peptides to carbonyl groups of a biopolymer, and to a use of oxygen plasma for coupling a peptide to carbonyl groups of a biopolymer.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2018101826
Prioriteitsdatum30/09/16
Indieningsdatum30/11/17
StatusGepubliceerd - 7 jun. 2018
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functionalization of biopolymers with growth factor-binding peptides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit