Functionality and adaptability of design solutions for public apartment buildings in Ghana : towards evidence-based design for sustainable lifespan building performance

S. Agyefi-Mensah

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

3456 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Post, Jouke, Promotor
  • van Egmond - de Wilde De Ligny, Emilia, Co-Promotor
  • Mohammadi, Masi, Co-Promotor
Datum van toekenning18 dec 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3524-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit