Functionality and adaptability of coastal low income houses in Java Indonesia

D. Septanti

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  4644 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • Post, Jouke, Promotor
  • Colenbrander, Bernard J.F., Promotor
  • van Egmond - de Wilde De Ligny, Emilia, Co-Promotor
  • Mohammadi, Masi, Co-Promotor
  Datum van toekenning23 okt 2015
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3911-6
  StatusGepubliceerd - 2015

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit