Functional polymers by enzymatic catalysis

Y. Xiao

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Koning, Cor, Promotor
  • Heise, Andreas, Co-Promotor
  • Palmans, Anja R.A., Co-Promotor
Datum van toekenning15 mei 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1751-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit