Functional oligomers, telechelics, graft- and star-shaped poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene ether)s prepared by redistribution

H.A.M. Aert, van, M.E.M. Burkard, J.F.G.A. Jansen, M.H.P. Genderen, van, E.W. Meijer, H. Oevering, G.H. Werumeus Buning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
235 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7967-7969
Aantal pagina's3
TijdschriftMacromolecules
Volume28
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional oligomers, telechelics, graft- and star-shaped poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene ether)s prepared by redistribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit