Functional families

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2467-2468
Aantal pagina's1
TijdschriftChemBioChem
Volume15
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit